Home Matematika Fizika Bosanski Hemija Historija

Fizika

Osnovne definicije i formule iz Fizike kod prof.Aida Kapić

-T.C.

Prva nastavna jedinica: "Uvod u Fiziku"

Iz Fizike smo prvo radili Uvod u Fiziku, a to jeste fizičke veličine, mjerenja, i greške kod mjerenja. Osnovno gradivo iz ovog je izvučeno u obliku 11 pitanja koje možete naći sa odgovorima klikom na: Download PDF
Druga nastavna jedinica: "Mehanika i Kinematika"

Ovdje smo radili Mehaniku i osnovne pojmove kao i osnovne pojmove i formule iz Kinematike, a to sve takođe imamo u pitanjima i odgovorima koje pronalazimo na: Download PDF
Treća nastavna jedinica: "Dinamika"

U trećoj jedinici, zadnjoj prije modula smo radili Dinamiku u kojoj su nam dati 20 pitanja za pripremu a imamo ih u PDF obliku na: Download PDF