Home Matematika Fizika Bosanski Hemija Historija

Hemija

Gradivo iz Hemije kod prof.Amir

-T.C.

Prva nastavna jedinica: "Atom i Tvar"

Učili smo o Tvarima i njihovim stanjima,a i o Atomu i njegovoj građi,sve to se nalazi u: Download PDF


Također imamo malo dodatnog gradiva iz Tvari : Download PDF

Druga nastavna jedinica: "Molekula"

Nakon Tvari i Atoma radili smo Molekule, dosta materijala možemo naći u prezentaciji: Download PDF